Take a fresh look at your lifestyle.

فقر در ایران از ۸۴ تا ۹۸

سوری با بیان اینکه سه عامل درآمد، بهداشت و آموزش مهمترین شاخص‌های اندازه‌گیری رفاه محسوب می‌شوند، در خصوص وضعیت فقر در ایران اظهار داشت:‌ مرکز آمار ایران در قالب طرح هزینه – درآمد خانوار با مراجعه به حدود ۴۰ هزار خانوار اطلاعات آن را در اختیار عموم و محققان قرار می دهد که محققان می‌توانند بر اساس معیارها و روش‌های متنوع و متعددی که وجود دارد، شاخص فقر و رفاه را محاسبه کنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: بیش از اینکه نرخ خط فقر مهم باشد، روند فزاینده این نرخ در مقایسه با سطح درآمد خانوار باید مدنظر باشد که در سال گذشته (با این روش محاسبه نرخ خط فقر) حدود ۴۴ درصد از خانوارهای شهری فقیر محسوب می شوند. در نهایت طی ۱۵ سال گذشته از نظر فقر درآمدی و هزینه‌ای یک روند فزاینده‌ در خانوارهای شهری و روستایی مشاهده می‌شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر خط فقر خانوارهای شهری ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان/ فقر ۴۴ درصد از خانوارها +فیلم بخوانید.

تبلیغات

تبلیغات

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.